Tất cả các cá nhân/ tổ chức có thắc mắc, quan tâm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

  Văn phòng công ty 1Byte Software, Lô B6, KDC An Phước, Long Thành, Đồng Nai.

025 1368 0814

lienhe@thiennguyenquangphuoc.org

Hãy chia sẻ thông tin của những hoàn cảnh khó khăn mà Thiện Nguyện Quang Phước có thể san sẻ và giúp đỡ: