Phát Triển Thế Hệ Tương Lai Là Phát Triển Tiềm Lực Cốt Lõi Của Xã Hội

 

 

Với mục tiêu đem tới cơ hội học tập công bằng, cơ hội phát triển xứng đáng cho những tài năng, Thiện Nguyện Quang Phước hy vọng đem tới nguồn động viên cả về vật chất và tinh thần: Những chương trình xây dựng trường học, nhà bán trú, trao học bổng hằng năm, xây dựng văn hóa đọc; đồng thời tạo chỗ dựa đem tới những cơ hội giáo dục bền vững và lâu dài.

Image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *