Phát Triển Thế Hệ Tương Lai Là Phát Triển Tiềm Lực Cốt Lõi Của Xã Hội

  Với mục tiêu đem tới cơ hội học tập công bằng, cơ hội phát triển xứng đáng cho những tài năng, Thiện Nguyện Quang Phước hy vọng đem tới nguồn động viên cả về vật chất và tinh thần: Những …